הארץ | 13.07.2021
מעגל הגיר

הארץ | 26.09.18
חלק 1

הארץ | 26.09.18
חלק 2

Stones | Brazil,2008

Stones | Italy, 2015

אבנים | ישראל, 2018

Orto-da | Germany, 2006

Stones | Italy (Piccolo), 2015

Stones | Jerusalem Post, 2011

Stones | Spain, 2007

Stones | Avignon, 2009